29 nov. 2013

Grängesberg Idéworkshop

131025Grängeskarta hela
Tillsammans med olika intressegrupper i Grängesberg har vi utarbetat en lista med 100 idéer för ortens utveckling. Arbetet utfördes på uppdrag av det lokala utvecklingsbolaget Samarkand 2015.

Together with interest groups of Grängesberg, Sweden, we have developed a list of 100 ideas for the development of the town. The work was commissioned by the local development company Samarkand 2015.

PDF (1.0Mb)