9 jan. 2013

Nystart för krympande samhällen


Forsbacka Picknick
Intervju med oss i Svensk Byggtjänsts tidskrift ByggtjänstPM om krympande orter, med exempel från Sverige och Tyskland.

Interview with us in the Swedish building industry's information company Svensk Byggtjänst's magazine ByggtjänstPM about shrinking communities, with examples from Sweden and Germany. 

PDF (0,6 Mb)