1 dec. 2011

Shrinking cities interview

Shrinking cities, interview Intervju av oss i Svensk Byggtjänsts tidskrift Aff-nyheter om krympande städer, det tyska IBA-förfarandet och bruksmiljöer i Bergslagen.

Interview with us in Svensk Byggtjänst's (Swedish building services) magazine Aff-nyheter about shrinking cities, the german IBA procedure, and industrial environments in the region of Bergslagen. 

PDF (0,5 Mb)