30 sep. 2010

SABO i östra Tyskland

Shrinking cities, Halle Neustadt
Vi arrangerar en studieresa till östra Tyskland för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Syftet är att att titta närmare på olika lösningar för fenomenet krympande städer, och främst de som tagits fram inom stadsomvandlingsförfarandet IBA Stadtumbau 2010, som avslutas under sommaren.

We arrange a study trip to eastern Germany for SABO, the Swedish Association of Housing Companies. The purpose is to look at different solutions for the phenomena shrinking cities, and primarily those advanced by the urban development procedure IBA Stadtumbau 2010, which is culminating this summer.

PDF (0,1 Mb)