26 aug. 2010

Malmbanan Diaries

Malbanan Diaries
Vi har utformat och lett en workshop för forskarstuderande vid APULA,  National Research School for Architecture and Planning in the Urban Landscape, som tog formen av ett fältarbete längs Malmbanan från Kiruna, genom Abisko och till Narvik. Arbetet resulterade i en PDF-publikation med material från alla deltagare.

We have designed and conducted a workshop for research students at APULA, the National Research School for Architecture and Planning in the Urban Landscape, in the form of a field trip along the Malmbanan railway from Kiruna, through Abisko, to Narvik. The work resulted in a PDF publication with material by all participants.

PDF (13 Mb)