24 apr. 2004

Shrinking Cities competition

Shrinking cities competition Arkitekttävling om krympande städer inom det tyska projektet Shrinking Cities. Vårt förslag studerar olika aspekter på detta fenomen i världen, där vi utvinner ett antal prototyplösningar som sedan i kombination kan appliceras på andra fall och städer.

Architectural competition on urban decline, within the German project Shrinking Cities. Our proposal studies different aspects of the phenomena throughout the world, and extracts a number of prototype solutions that may be applied in combinations to other cases and cities.

PDF (3,5 Mb)