25 juni 2009

Rewarded urban development

Vårt långsiktiga arbete på temat Krympande Städer har blivit premierat av EU i samband med Året för Kreativitet och Innovation 2009. Genom vår informationshemsida stadsutveckling.se har vi som ett av 86 projekt från hela Europa, och som det enda svenska, blivit utvalda att ingå i listan över nationella projekt som ”befordrar innovativt och kreativt beteende och tänkande”.

Our ongoing work on the theme of Shrinking Cities has been promoted by the European Union in the context of the Year of Creativity and Innovation 2009. Through our information page stadsutveckling.se we have as one of 86 projects from the whole of Europe, and as the only Swedish, been selected for the list of national projects that ”promote innovative and creative behaviours and thinking in people”.

PDF (0,1 Mb)