27 feb. 2009

Northern Experiments

Iron Trails
Vår studie av regionen Kiruna Narvik ingår som ett kapitel i boken Northern Experiements, en omfattande studie av hela Barentsområdet som ges ut av 0047 i samband med projektet Barents Urban Survey. I vårt kapitel visar vi hur malmhanteringen och regionens naturresurser kan samspela i nya typer av experimentell verksamhet.

Our study of the Kiruna Narvik region is a chapter of the book Northern Experiments, an extensive study of the Barents area that is published by 0047 in connection to the project Barents Urban Survey. Our chapter shows how the interplay between the iron ore mining and the natural resources of the region may lead to new activities of experimental kind.

PDF (3,7 Mb)