27 feb. 2009

Iron Trails

Iron Trails Konsttriennalen Pan Barentz invigs på galleri 0047 i Oslo av kulturministern Trond Giske. Vi deltar i delen Barents Urban Survey med verket Iron Trails. Det är en kartläggning av området Kiruna - Narvik i form av en 123 x 456 cm stor handritad miljösektion. Ritningen förklarar hur hela regionen hänger ihop som ett stort ekosystem, och möjliggör spekulationer om regionens framtid. Utställningen turnerar sedan vidare till Tromsö, Murmansk, Rovaniemi och Moscow.

The Pan Barentz art triennale is opened at gallery 0047 in Oslo by the Minister of Culture Trond Giske. We participate in the section Barents Urban Survey with the work Iron Trails. It is a mapping of the area Kiruna - Narvik in the form of a 123 x 456 cm large hand drawn environmental section. The drawing explains how the whole region is composed as a large ecosystem, and enables speculations regarding the future of the region. The exhibition will then tour to Tromsö, Murmansk, Rovaniemi and Moscow.

PDF (2,3 Mb)