24 juni 2007

Forsbacka Picknick

Forsbacka Picknick Sommarutställning i Forsbacka Bruk. Forsbacka Bruk är ett järnverk som ligger mellan Gävle och Sandviken. Huvuddelen av verksamheten är nerlagd, och Forsbacka är nu en del av bruksföreningen Järnriket. De älsta delarna av området är ett museum, men en diskussion pågår om hur nya typer av verksamheter kan inkorporeras i anläggningen. Genom att skapa olika utomhusplatser vill Forsbacka Picknick peka på outnyttjade delar av bruksområdet, och uppmana till diskussion om vad området kan användas till och hur Forsbackas framtid kan formas. Fler bilder på Flickr.

Summer exhibition at Forsbacka Bruk. Forsbacka Bruk is an iron mill, situated between the cities Gävle and Sandviken in Sweden. The main part of the factory area is disused, and Forsbacka is now part of the local destination association Järnriket. The oldest part is a museum, but there is a current discussion about how new forms of enterprizes may be incorporated in the site. By making different forms of outdoor places, Forsbacka Picknick wants to point at unused parts of the mill area, and invite to a discussion on how site may be used for and how the future of Forsbacka may be formed. More images at Flickr

PDF (0,3 Mb)