30 mars 2007

Ett IBA i Gävleborg

IBA Gävleborg, Skutskär Som ett steg i genomförandet av stadsutvecklingsförfarandet IBA i Gävleborg har vi tagit fram ett antal målbilder för orter i länet. Målbilderna är ett slags första konkreta visioner tänkta att fungera som exempel och diskussionsunderlag för en vidare formulering av projektet.

As a step in the implementation of the urban development procedure IBA in the county of Gävleborg, we have developed a number of target images for towns in the county. The target images are the first concrete visions operating as examples and base for discussions for a further definition of the project.

PDF (1,2 Mb)