12 dec. 2006

Torsby A-Ö

060925 Torsby axo Testbedstudio deltar i parallellt uppdrag i Torsby. Torsby kommun har under ett antal år tappat i befolkning, och vill stärka sin stadskärna genom att öka känslan av urbanitet. Investeringstrycket är dock relativt litet. Vi föreslår 28 stycken åtgärder (A-Ö) i varierande skala och kostnad, som kan genomföras i valfri ordning och omfattning. En omvandling av stadskärnan kan alltså påbörjas snabbt. Projektet fick ett delat 2:a pris. Kommunens utvärdering sa följande: "Detta förslag har verkligen tagit fasta på programmets önskemål om spännande och överraskande förslag med nya infallsvinklar. Förslagets signum är att på ett ambitiöst sätt hitta nya och fräscha idéer för Torsby Centrum. Exemplen är flera: X-tremesport, Snöcentrum, Torsby Tillväxt, Raggarhyllan, Örtaträdgård, Jättetrappa etc. Ett nytt bostadshus i nordost tilltalar med sin placering och utformning. Möjligen kunde det göras ytterligare ett par våningar högre."

Testbedstudio participates in a parallel assignent in Torsby. The municipality of Torsby has lost in population during a number of years, and wants to strengthen its city centre by increasing the sense of urbanity. Pressure of investments is however relatively low. We propose 28 implementations (following the Swedish alphabet of A to Ö) in varying scale and cost, which may be executed in any order and extent. The project was given a shared 2nd prize. The evaluation stated the following: "This proposal has definitely drawn on the wishes of the brief for exciting and surprising proposals with new approaches. The signum of the proposal is to ambitiously find new and fresh ideas for the centre of Torsby. Examples are many: X-tremesport, Snow Centre, Torsby Growth, the Motorheads' Shelf, Spice garden, and Giant stairs etc. A new residential block in northeast is appealing with its location and design. It could possibly have been made a couple of floor higher."

PDF (2,4 Mb)