31 okt. 2006

IBA i Sverige

IBA i Sverige Tyskland arbetar framgångsrikt med stadsutvecklingsförfarandet IBA, den Internationella Byggnadsutställningen, en flerårig process som syftar till att regenerera en hel region. Testbedstudio har skrivit en bok om detta, och hur förfarandet kan omvandlas till en modell som kan genomföras i Sverige. Boken publiceras av Sveriges Kommuner och Landsting.

Germany works successfully with the urban development procedure IBA, the International Building Exposition, a multi-annual process aiming at regenerating a whole region. Testbedstudio has written a book about this, and how the procedure may be transformed into a model to be executed in Sweden. The book is published by the Swedish Association of Local Authorities and Regions.

PDF (1,6 Mb)