4 nov. 2005

Stadsutveckling under små omständigheter

Shrinking cities, Cottbus Artikel i tidskriften PLAN nummer 3-4/2005. Artikeln presenterar fem centrala begrepp för städer med krympningstendenser. Begreppen beskriver olika faser i en sådana staders utveckling, och är generaliserade till olika typer av åtgärder som kan möta situationen.

Article in the magazine PLAN, issue 3-4 2005. The article presents five central concepts for cities with declination tendencies. The concepts describe different phases of the development of such cities, and are generalized into different actions that may meet the situation.

PDF (0,3 Mb)