23 nov. 2005

Staden som Krymper

Shrinking Cities conference
En tvådagars konferens på temat krympande städer. Vi diskuterar fall i Sverige, och ser exempel på goda åtgärder i Tyskland, det land som just nu leder utvecklingen i området. Konferensen syftar till att lyfta fram frågan om krympande städer, och skapa en dialog och utbyte av erfarenheter mellan dess olika företrädare. Testbedstudio arrangerar konferensen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, KTH Samhällsbyggnad, Goethe-institut Stockholm, Kairos Future, Sveriges Arkitekter, Stiftung Bauhaus Dessau och IBA Stadtumbau 2010.

A two day conference on the theme of shrinking cities. We discuss cases in Sweden, and see examples of good practice in Germany, the country which currently leads the development in the field. The conference aims at raising the issue of shrinking cities, and creating a dialogue and exchange of experiences between its representatives. Testbedstudio arranges the conference together with the Swedish Association of Local Authorities and Regions, the Royal Institute of Technology department of urban planning, Goethe Institut Sweden, Kairos Future, the Association of Swedish Architects, the Bauhaus Dessau Foundation and IBA Stadtumbau 2010.

PDF (0,4 Mb)