19 okt. 2005

Stadsutveckling.se


Testbedstudio har öppnat stadsutveckling.se, Sidan är en informationsplats för stadsutvecklingsfrågor som kontinuerligt kommer att växa. Just nu finns information kring ämnet krympande städer