14 mars 2005

Miljonprogrammet baklänges

Shrinking cities, Halle Neustadt Artikel i tidskriften Arkitektur nummer 2/2005. I Sverige hotas många småorter av industrinedläggning och utflyttning. I Tyskland har problematiken nått gigantiska proportioner, och landets östra del står inför ännu ett dramatiskt skede då 1 miljon bostäder står tomma. Detta har utlöst en febril aktivitet kring vad som kallas "krympande städer". I artikeln beskrivs fenomenet och dess konsekvenser i Tyskland, och relationen till Sverige.

Article in the Swedish magazine Arkitektur, issue 2 2005. In Sweden, many small municipalities are threatened by industrial decline and depopulation. In Germany, the problem has reached gigantic proportions, and the east part of the country stands before yet a dramatic phase when 1 million residential units stand empty. This has released a great activity around what is termed "shrinking cities". The article describes the phenomena and its consequences in Germany, and in relation to Sweden.

PDF (0,1 Mb)